Web-sider tilpasset alle plattformer !

Nye web-sider for Oksenøya Marina ble lansert våren 2017 – tilpasset alle plattformer. Vi håper du finner våre web sider nyttige – og vi tar gjerne i mot innspill.
Har du kommentarer eller forslag til web-sidene, send gjerne en email til oms@oksenoyamarina.no