Høsten 2019 vil det fortsatt være byggeaktivitet ved Oksenøya Marina. Ny hall i forlengelsen av eksisterende innendørs båtlagringshall og nytt bygg på deler av øvre parkeringsplass ferdigstilles i løpet av høsten.
Aktiviteten medfører færre utendørs vinteropplags-plasser tilgjengelig enn tidligere. Enda større pågang i forhold til innendørs temperert vinteropplag ventes for vintersesongen 2018-2019…