– enten den ligger i vinterhavn/boblehavn eller i opplag utendørs på land !