Oksenøya Marina AS tilbyr brygeplasser/båtplasser fra 2,5 til 6 meters bredde i tillegg til longsideplasser. Oksenøya Marina AS leier også ut lokaler til forskjellige maritime virksomheter på marinaen. Oksenøya Båt AS står for den daglige driften av fasiliteter og bryggeplasser – Oksenøya Båt administrerer også utleie av bryggeplasser for sommerhavn og for vinterhavn/boblehavn.
Oksenøya Marina eies av Bundegruppen og HBT Support AS.

For spørsmål om lokaler eller fremtidige prosjekter ved Oksenøya Marina, kontakt arild.fornebo@bundegruppen.no

Les mer om bryggeplasser – båtplass

Båtplasser på Marinaen