Lokaler til leie

Ledige lokaler til leie finnes i bygget som vil komme nede på kaien til venstre for dagens hall. Det finnes også ett  ledig lokale i servicebygget (bygg PS6, bygget helt til høyre i bildet). Eksisterende lokaler er lyse og trivelige og kan tilpasses de fleste virksomheter innen maritim virksomhet (seilmaker, kontorer etc). For lokalene som er under prosjektering/bygging kan løsning fortsatt påvirkes av leietaker.

Kontakt Oksenøya Marina på e-post arild.fornebo@bundegruppen.no eller telefon 909 47 064 for ytterligere informasjon og visning.

Oksenøya Marina arkitekttegning