Bryggeplass – båtplass

Båtplass i Oslo: størrelser fra 2,5 meter

Fra bryggeplassen venter vestfjorden rett utenfor Holtekilen, med resten av Oslofjorden like i nærheten! Vi tilbyr bryggeplasser i størrelser fra 2,5 til 6 meter bredde samt longsideplasser. Bryggeplass fordeles fortløpende etterhvert som søknader kommer inn. Leie av bryggeplass gjelder for hele sommersesongen – og løper til den sies opp. 

Tilgang til sanitæranlegg med dusj, wc, vaskemaskin og tørketrommel samt vann på bryggene er også inkludert ved leie av bryggeplass i sommersesongen.

Pga. situasjonen rundt Covid-19 er dessverre dusj og vaskerom stengt. Vi oppfordrer alle å følge helsemyndighetenes anbefalinger om generelle hygienetiltak og håndvask.

Bryggeplassene har egne strømuttak. Strøm faktureres etter medgått forbruk og i henhold til gjeldende satser per kWh.

For forespørsler om ledige plasser i sommerhavn eller vinterhavn/boblehavn, vennligst send e-mail til post@oksenoyamarina.no
Ved spørsmål opplag på land, båthotell eller kai kontakt service@oksenoyamarina.no

Vi ser frem til ønske deg velkommen til Oksenøya Marina!

Oksenøya Marina flyfoto

Leie båtplass – bryggeplass

Klikk på nedenstående fil for søknad om båtplass. Fyll gjerne i søknaden på skjermen. Lagre eller skriv ut søknaden. Send den til post@oksenoyamarina.no som vedlegg til en email – eller send den signert i posten. Det er viktig at alle persondata og båtdata fylles ut. Bryggeplass netto bredde gjenspeiler lysåpning mellom utriggerne. Bryggeplass brutto bredde gjenspeiler bredde mellom midten av utrigger begge sider.

Ta kontakt på e-mail post@oksenoyamarina.no for spørsmål.

Sommerhavn 2020 er full! Men spør oss om helårs båthotell inne!

Send inn søknad uansett, enten for venteliste for 2020, helårs båthotell eller eventuelt for sommeren 2021.

Gjeldende havnereglement skal følges

Utleier forbeholder seg retten til å bytte om på tildelte båtplasser. Leieforholdet løper fra 1. mai til 15. oktober. Strøm belastes i henhold til medgått forbruk. Parkering på havneområde er kun tillatt i forbindelse med av/pålessing begrenset til 30 minutter. Sesongparkering kan kjøpes hos One Park for 1 bil per båtplass. Øvrig parkering betales i henhold til gjeldende takster på oppmerkede områder. For øvrig gjelder følgende:

  1. Bryggeplass/båtplass skal ikke benyttes til annet enn parkering av båt. Større reparasjoner og vedlikeholdsarbeider er ikke tillatt på bryggeplassen uten avtale med Oksenøya Marina. Oksenøya Marina er en kommersiell marina – eksterne firmaer tillates ikke å utføre arbeider ved marinaen, uten skriftlig godkjennelse av Oksenøya Marina..
  2. Ved inn- og utkjøring må det vises stor forsiktighet. Enhver skade på bryggeanlegg og/eller andre båter skal umiddelbart rapporteres til Oksenøya Marina (service@oksenoyamarina.no)- og må i sin helhet erstattes av leietakeren.
  3. Forurensning og hensetting/dumping av avfall på Oksenøya Marina sitt anlegg – på land eller til sjø – er ikke tillatt.
  4. Utleier er uten ansvar for tyveri av eller fra båter (eller biler) og likeledes uten ansvar for skade som måtte påføres disse.
  5. Næringsdrivende tillates ikke å leie bryggeplasser uten særskilt avtale om at det skal drives næring fra plassen.
  6. Joller bryggen er ikke tillatt. Joller fortøyd til båt i bryggeplass er ikke tillatt. Det finnes egne jolleplasser til leie ved Oksenøya Marina.
  7. Leietaker plikter å fjerne private eiendeler som fortøyninger o.l. ved sesongslutt.
  8. Leietager står ansvarlig for de skader som måtte påføres egen båt, bryggeanlegg og/eller andre båter ved mangler og skader på egen båt – som brann, at båten synker, mangelfull fortøyning o.l. Leietaker plikter å holde oppsyn med båten.
  9. Med mindre utleier har opptrådt grovt uaktsomt fraskriver utleier seg ansvar for enhver skade og ethvert tap som måtte oppstå, herunder tyveri, hærverk, osv.

De til enhver tid gjeldende ordensregler fastsatt av Oksenøya Marina skal følges. Ordensreglene er satt opp ved bryggene. Overtredelser kan medføre oppsigelse av leieforholdet.

Oksenøya Marina flyfoto