Bryggeplass – båtplass

Oksenøya Båt AS – båtutstyrsbutikken – administrerer bryggeplassene ved Oksenøya Marina. Bryggeplass – båtplass leies ut i størrelser fra bredde 2,5 til 6 meter samt longsideplasser. Bryggeplass fordeles fortløpende etterhvert som søknader kommer inn. Leie av bryggeplass gjelder for hele sommersesongen – og løper til den sies opp.

Når du er ute med din båt er parkering på øvre grusplass innenfor bom inkludert i bryggeplassleien – så langt kapasiteten rekker. Som følge av byggeaktivitet vil bom ikke være i drift sommersesongen 2019. I stedet skal parkerings-oblat benyttes. Oblat fåes utdelt i butikken – 1 stk oblat pr bryggeplass. Oblat skal ligge synlig på dashbord, slik at det kan kontrolleres at marinaens parkeringsplasser ikke blir benyttet av utenforstående. Biler uten parkerings-oblat synlig på dashbord vil bli tauet vekk, for eiers regning og risiko. For parkering uten oblat finnes «betalings-parkering» i nærheten – på parkeringsplass ved «Norske Skog». Tilgang til sanitæranlegg med dusj, wc, vaskemaskin og tørketrommel samt vann på bryggene er også inkludert ved leie av bryggeplass i sommersesongen. For bryggeplasser 3,5 meter bredde og bredere faktureres strøm med et fastbeløp i tillegg til bryggeplass-leien. For heltids båtboere gjelder egne betingelser.
Fra bryggeplassen venter vestfjorden rett utenfor Holtekilen, med resten av Oslofjorden like i nærheten!

For forespørsler om ledige plasser, vennligst send e-mail til post@oksenoyamarina.no
Ved spørsmål om vinterhavn/ boblehavn, vennligst send e-mail til post@oksenoyamarina.no

Bryggeplasser / båtplasser oversikt - Oksenøya Marina

Ledig bryggeplass – båtplass

Klikk på nedenstående fil for søknad om båtplass. Fyll gjerne i søknaden på skjermen. Lagre eller skriv ut søknaden. Send den til post@oksenoyamarina.no som vedlegg til en email – eller send den signert i posten. Det er viktig at alle persondata og båtdata fylles ut. Bryggeplass netto bredde gjenspeiler lysåpning mellom utriggerne. Bryggeplass brutto bredde gjenspeiler bredde mellom midten av utrigger begge sider.

Ta kontakt på e-mail post@oksenoyamarina.no for spørsmål.

Gjeldende havnereglement skal følges

Utleier forbeholder seg retten til å bytte om på tildelte båtplasser. Leieforholdet løper fra 1. mai til 31. oktober. Strøm er inklusive i bryggeleien for bryggeplasser i sommersesongen. Det følger èn parkeringsrett per båtplass. Ytterligere parkeringskort kan kjøpes for kr 500,- per sesong. For heltids båtboere gjelder egne betingelser. For øvrig gjelder følgende:

  1. Bryggeplass/båtplass skal ikke benyttes til annet enn parkering av båt. Større reparasjoner og vedlikeholdsarbeider er ikke tillatt på bryggeplassen uten avtale med Oksenøya Marina/Oksenøya Marina Service. Oksenøya Marina er en kommersiell marina – eksterne firmaer tillates ikke å utføre arbeider ved marinaen, annet enn etter avtale med Oksenøya Marina/Oksenøya Marina Service.
  2. Ved inn- og utkjøring må det vises stor forsiktighet. Enhver skade på bryggeanlegg og/eller andre båter skal umiddelbart rapporteres til Oksenøya Marina (post@oksenoyamarina.no)- og må i sin helhet erstattes av leietakeren.
  3. Forurensning og hensetting/dumping av avfall på Oksenøya Marina sitt anlegg – på land eller til sjø – er ikke tillatt.
  4. Utleier er uten ansvar for tyveri av eller fra båter (eller biler) og likeledes uten ansvar for skade som måtte påføres disse.
  5. Næringsdrivende tillates ikke å leie bryggeplasser uten særskilt avtale om at det skal drives næring fra plassen.
  6. Oksenøya Marina sender ut oblat/merker som skal festes synlig på båten. Dette oblat/merke skal plasseres tydelig – på baug eller hekk som vender mot bryggen når båten er fortøyd.
  7. Joller bryggen er ikke tillatt. Joller fortøyd til båt i bryggeplass er ikke tillatt. Det finnes egne jolleplasser til leie ved Oksenøya Marina.
  8. Leietaker plikter å fjerne private eiendeler som fortøyninger o.l. ved sesongslutt.
  9. Leietager står ansvarlig for de skader som måtte påføres egen båt, bryggeanlegg og/eller andre båter ved mangler og skader på egen båt – som brann, at båten synker, mangelfull fortøyning o.l. Leietaker plikter å holde oppsyn med båten.
  10. Med mindre utleier har opptrådt grovt uaktsomt fraskriver utleier seg ansvar for enhver skade og ethvert tap som måtte oppstå, herunder tyveri, hærverk, osv.

De til enhver tid gjeldende ordensregler fastsatt av Oksenøya Marina skal følges. Ordensreglene er satt opp ved bryggene. Overtredelser kan medføre oppsigelse av leieforholdet.

Flyfoto over Oksenøya Marina